ההגשה הסתיימה!

עמותת ערכים בספורט - הקרן החברתית לילדים ונוער, בשיתוף איגוד הכדורסל ומנהלת הליגה הספרדית מזמינה אתכם להצטרף למשלחת למידה מקצועית במדריד, ספרד, בתאריכים 17.03-20.03.

03.03.2022, יום חמישי, ל’ באדר א’ תשפ”ב, בשעה 10:00.

מנהלות ומנהלים במועדוני כדורסל לילדים ונוער הרשומים באיגוד הכדורסל.

בשנתיים האחרונות עובר עולם הספורט שינויים טכנולוגים היוצרים הזדמנויות משמעותיות לצמיחה, פיתוח, חדשנות ויזמות. בחודש מרץ הקרוב, תצא לראשונה משלחת למידה איכותית מישראל המורכבת ממנהלות ומנהלי מועדוני ילדים ונוער בכדורסל, למנהלת הליגות הספרדית בכדורסל במדריד. המשלחת תורכב ממנהלות ומנהלים מקצועיים הרשומים באיגוד הכדורסל הישראלי אשר מובילים פעילות מקצועית- ערכית-חינוכית במועדוני הילדים והנוער בכדורסל.

4.1 קידום והעצמת הידע הקיים של הנהלת המועדונים תוך חשיפתם למועדוני כדורסל מובילים בספרד שיסייעו בקידום, פיתוח וחיזוק התפתחותם המקצועית של הנהלת המועדון וחוסנם החברתי-מקצועי של מחלקות הילדים והנוער במועדוני הספורט כסביבת התפתחות מיטבית.

4.2 פיתוח תרבות יזמית חינוכית, חברתית וטכנולוגית דורשת את הבנתם של הנכסים והאתגרים הנוכחיים של מועדון הכדורסל. ע”י הקניית כלים נכונים ניתן יהיה לאחד את חזון המועדון ואתגריו, ליצירת חוויה חדשנית ומותאמת לשימור השחקניות והשחקנים לצד הגדלת פעילות המועדון ויצירת שיתופי פעולה בין קהילות שונות תחת סביבה תחרותית משתנה תוך פיתוח תשתיות ניהוליות. 

4.3 המועדון כבית קהילתי – למידה של מודלים וחיזוק הקשר בין המועדון לקהילה. הפיכת המועדון למנוע קהילתי משמעותי לצמצום פערים תוך חיזוק זהות ושייכות. מיצוב הנהלת המועדון כמודל חיקוי מתוך תפיסה כי הכדורסל הינו תשתית לפיתוח ערכים.

5.1 הקרן לילדים ונוער במועדוני ספורט תישא בעלויות נציגי המועדונים המשתתפים במשלחת הכוללים פיתוח התוכן, ארגון ולוגיסטיקה, לינה ואש”ל בסיסי. עם זאת, יידרש המועדון להשתתף בסכום של כ- 1000 ₪  עבור דמי רישום והעברות

* דמי הרישום ייגבו מהמועדון רק במידה ותתקיים המשלחת ובכפוף להנחיות העדכניות לטיסות בזמן קורונה, העלות מסובסדת ומכסה את כלל ההוצאות הכלולות.

* העברת תשלום דמי רישום וטיפול תתבצע עד 48 שעות לאחר הודעת הזכייה מול הנהלת המשאבים של עמותת ערכים בספורט.

* ניתן להגיש מועמדות עבור נציג/ה אחד/ת בדרג בכיר מכל מועדון.  מס’ המקומות מוגבל.

5.2 המועדונים אשר יגישו את מועמדותם, יבחנו על ידי מארגני המשלחת אשר החלטתם תימסר עד לתאריך 06.03.2022.

על-מנת לאפשר למידה מרבית יוכלו לקחת במשלחת נציגי הנהלת המועדונים לילדים ונוער העומדים בכלל הסעיפים להלן: 

6.1 מועדון הרשום באיגוד הכדורסל הישראלי.

6.2 מועדון שהגיש מועמדות ו/ או השתתף בתוכנית “יציאה מהמקום” בשנה 2020-2021.

6.3 מחויבות להשתתפות מלאה בתוכנית המשלחת כולל הגעה למפגש הכנה ומפגש סיכום שיתקיים בארץ.

6.4 עמידה בהתחייבות קהילתית של המועדון לאיגוד הכדורסל הישראלי

6.5 הצהרת בעלי המועדון כי הנציג מטעמו הינו  נציג מוביל של המועדון בתחום המנהלי-מקצועי.

6.6 הגשת בקשה, צילום תעודת מועדון, אישור ניהול ספרים וניכוי מס, צילום דרכון של נציג המועדון, תעודות חיסון/ מחלים קורונה בתוקף.  

6.7 הבקשה תוגש עד לתאריך 03.03.22 בשעה 10:00.

תאריך אחרון להגשת הבקשה עד לתאריך 03.03.22 בשעה 10:00.

בברכה,

גב' צאלה אורנשטיין

מנהלת הקרן לילדים ונוער

גב' בת אל גרבי

מנכ”לית עמותת ערכים בספורט

נספח א'

טופס בקשה להצטרפות למשלחת למידה למנהלי מועדוני ילדים ונוער בכדורסל במנהלת הליגה הספרדית בתאריכים: 17-20.02.22

ההגשה הסתיימה

לשאלות ופרטים נוספים:
גב' צאלה אורנשטיין, מנהלת הקרן לילדים ונוער במועדוני ספורט